Tarief

€ 10,25 per uur / € 273,37 per maand voor 2 dagdelen à 4 uur. 
Indien beide ouders werken, een opleiding volgen of een traject naar werk volgen, kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen via de kinderopvangtoeslag.

U ontvangt iedere maand dezelfde factuur, ongeacht het daadwerkelijk aantal afgenomen uren. De maandfactuur is een gemiddelde van het hele jaar, verdeeld over 12 maanden.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan wordt de peuteropvang gesubsidieerd door de gemeente en is de opvang voor u gratis. Wij helpen u bij deze aanvraag. Heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan komt uw kind 4 dagdelen naar de opvang. Ook met deze aanvraag helpen wij u verder.

Praktische info

De peuteropvang is gevestigd in het schoolgebouw van OBS de Sprong op de Marterlaan 20 in Lunteren. 

De peutergroep is geopend in schoolweken op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.15 -12.15 uur. In de schoolvakanties zijn wij gesloten. De eerstvolgende vakantie is de herfstvakantie, van 14 t/m 22 oktober 2023.

U kunt 1, 2 , 3 of 4 dagen opvang per week afnemen.

Klachtenprocedure

De Voorsprong is aangesloten bij de Geschillencommissie. Meer weten over hoe een klacht wordt ingediend? Zie de bijlage onder het kopje "documenten".

U kunt ook meer informatie vinden op: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure/ en op Boink (Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang): https://www.boink.info/themapaginas/klachten-en-conflicten 

Oudercommissie

BSO de Supersprong en Peutergroep de Voorsprong wordt samen vertegenwoordigd door één oudercommissie. Deze commissie bestaat uit:

Anouk van Asselen (BSO), Annemiek Koole (BSO) en Margriet Franken (Peutergroep).
 
De oudercommissie is bereikbaar via het mailadres: [email protected]