Inschrijfformulier

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden. U kunt ook een papieren versie meekrijgen op de Voorsprong.

Klachtenprocedure

Zie hier onze interne klachtenprocedure.
Klik hier voor meer informatie over de externe klachtenprocedure.

Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden vind je informatie over je contract, de betaling, opzegtermijn etc. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Inspectierapport GGD

De Voorsprong wordt jaarlijks beoordeeld door de GGD, van deze inspectie wordt een rapport opgemaakt. U kunt hier het volledige inspectierapport 2023 van de GGD lezen.

Hier vindt u het inspectierapport van de GGD van 2023 betreffende de Vroeg- en voorschoolse opvang (VVE).

Privacybeleid

Lees hier hoe wij omgaan met uw gegevens. U kunt hier ook lezen welk privacybeleid er geldt voor de medewerkers van de Voorsprong.

Coachingsplan / pedagogisch beleidsmedewerker

Lees hier hoe wij omgaan met coaching en welke onderwerpen wij hebben gekozen om ons in 2023 verder in te verdiepen.

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

Lees hier hoe wij omgaan met veiligheid en gezondheid op de peutergroep. Dit plan wordt elk half jaar geƫvalueerd, de laatste herziening is van januari 2023.

Jaarplan 2024

Bekijk hier met welke thema's we gaan werken in 2024.